Giao hàng & vận chuyển

 VẬN CHUYỂN – GIAO HÀNG

Dambooksmedia.vn- miễn phí giao hàng với những đơn hàng tại Phú Yên; TP.Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, ngoài nội ô TP. Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh (ngoại thành) những đơn hàng ở huyện thuộc tp Phú Yên, Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc tỉnh vùng khác được tính như sau:

Giao hàng và thu tiền tại nhà toàn quốc

Tuyến Thời gian đặt hàng Thời gian

giao hàng

Khối lượng Nội thành Ngoại thành Khối lượng thêm Đơn giá thêm
Nội tỉnh Trước

17:00

Trong ngày 3 kg 19.000đ 29.000đ 0.5 kg 2.000đ
Nội vùng Trước

11:00

1 ngày 2 kg 25.000đ 35.000đ 0.5 kg 2.000đ
Nội vùng

tỉnh

Trước 11:00 2 ngày 1.5kg 35.000đ 45.000đ 0.5 kg 7.000đ
Liên vùng Trước

11:00

2 ngày 1.5 kg 45.000đ 55.000đ 0.5 kg 15.000đ
Trước

17:00

6 ngày 1.5kg 45.000đ 55.000đ 0.5 kg 15.000đ
Liên vùng

tỉnh

Trước

11:00

2 ngày 1.5 kg 45.000đ 55.000đ 0.5 kg 15.000đ
Trước

17:00

6 ngày 1.5 kg 45.000đ 55.000đ 0.5 kg 15.000đ

 

Giao hàng – Vận chuyển theo hình thức  C O D

Vận chuyển theo đường bưu điện giaohangnhanh, vietnampost…

Biểu phí vận chuyển: