LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Đam Books Media JSC là Nhóm Dự án Đam Books sáng tác dành cho cộng đồng. Với khát vọng, chí hướng mang tri thức từ sách, phục vụ cộng đồng. Khơi dậy thói quen đọc sách và nhân rộng phong trào văn hóa đọc cộng đồng.

Công ty Cổ phần Truyền thông Đam Books chính thức thành lập ngày 16/06/2021

Mã số thuế/Mã doanh nghiệp: 4401090720

TẦM NHÌN

Đam Books ra đời giữa thời điểm dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, đứng trước khó khăn, thách thức chung, chúng tôi không ngừng nỗ lực kiến tạo, khởi tạo môi trường hợp tác, liên kết  truyền thông đa phương tiện. Cung ứng dịch vụ, nhu cầu truyền thông, tổ chức sự kiện, liên kết xuất bản sách cho khách hàng trong thời đại số.

TẦM NHÌN

Đam Books ra đời giữa thời điểm dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, đứng trước khó khăn, thách thức chung, chúng tôi không ngừng nỗ lực kiến tạo, khởi tạo môi trường hợp tác, liên kết  truyền thông đa phương tiện. Cung ứng dịch vụ, nhu cầu truyền thông, tổ chức sự kiện, liên kết xuất bản sách cho khách hàng trong thời đại số.

SỨ MỆNH

  • Đam Books Media là cánh tay đắc lực giúp bạn khởi nguồn và thực hiện đam mê, sáng tạo.
  • Đam Books Media truyền cảm hứng, chuyển năng lượng tích cực, lan tỏa những giá trị hữu ích và tốt đẹp cho cộng đồng.
  • Đam Books Media tự nguyện làm đại sứ văn hóa đọc, lan tỏa phong trào sáng tác và đọc sách, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

SỨ MỆNH

  • Đam Books Media là cánh tay đắc lực giúp bạn khởi nguồn và thực hiện đam mê, sáng tạo.
  • Đam Books Media truyền cảm hứng, chuyển năng lượng tích cực, lan tỏa những giá trị hữu ích và tốt đẹp cho cộng đồng.
  • Đam Books Media tự nguyện làm đại sứ văn hóa đọc, lan tỏa phong trào sáng tác và đọc sách, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đam mê       

Truyền lửa    

Tận tâm        

Sáng tạo       

Thích ứng     

Trách nhiệm 

ĐỘI NGŨ ĐAM BOOKS MEDIA

NGUYỄN BÁ NHA

Cử nhân Việt Nam học
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

Chủ biên – Trưởng Ban Biên tập

NAY Y KRƯ

Cử nhân Luật – Cử nhân Sư phạm
Phó Chủ tịch HĐQT
Phó Tổng Giám đốc

MAI THỊ HUY

Cổ đông sáng lập
Trưởng Phòng Nhân sự
 

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Trưởng Phòng Hợp tác & Phát Triển

KPẮ HỜ LUYNH

Phó Trưởng Ban Biên tập Website & Media

ĐỘI NGŨ ĐAM BOOKS MEDIA

NGUYỄN BÁ NHA

Cử nhân Việt Nam học
Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

Chủ biên – Trưởng Ban Biên tập

NAY Y KRƯ

Cử nhân Luật – Cử nhân Sư phạm
Phó Chủ tịch HĐQT
Phó Tổng Giám đốc

MAI THỊ HUY

Cổ đông sáng lập – Trưởng Phòng Nhân sự
 

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Trưởng Phòng Hợp tác & Phát triển

KPẮ HỜ LUYNH

Phó Trưởng Ban Biên tập Website & Media

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Tiến sĩ Đinh Văn Tới

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Tiến sĩ Nguyễn Đức Công

 

Á hậu – CEO Hoàng Thị Trang Viên

Mentor Nguyễn Tấn Huy

Tổng thư ký Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng cố vấn Vườn ươm Khởi nghiệp Việt
 

Nhà văn, Nhà thơ, Nhà giáo Bùi Đức Ánh

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

Nhà giáo, nhà văn Bùi Duy Phong

Cử nhân Tiếng Anh

Nhà thơ Đoàn Văn Hạnh

Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Kế Toán, Thạc sĩ kinh tế

Đinh Văn Hiệp

Nhà giáo, nhà thơ, họa sĩ

Phạm Thị Hồng Thu

Nhà giáo, nhà thơ

Nguyễn Hữu Nghĩa

Nhà giáo, nhà thơ, lương y

Dương Chấn Hưng

Doanh nhân – Họa sĩ – Nhà nghiên cứu

Họa Sĩ Lê Thu Huyền

Nhà sưu tầm đồ xưa và hoạt động công tác cộng đồng

CEO Nguyễn Thanh Hải

Cử nhân ngành Công tác XH
Chuyên gia kỹ năng sống

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

Phụ trách Đối ngoại

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Tiến sĩ Đinh Văn Tới

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Tiến sĩ Nguyễn Đức Công

 

Á hậu – CEO Hoàng Thị Trang Viên

Mentor Nguyễn Tấn Huy

Tổng thư ký Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng cố vấn Vườn ươm Khởi nghiệp Việt
 

Nhà văn, Nhà thơ, Nhà giáo Bùi Đức Ánh

Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh

Nhà giáo, nhà văn Bùi Duy Phong

Cử nhân Tiếng Anh

Nhà thơ Đoàn Văn Hạnh

Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Kế Toán, Thạc sĩ kinh tế

Hoạ sĩ Đinh Văn Hiệp

Nhà giáo, nhà thơ, họa sĩ

Phạm Thị Hồng Thu

Nhà giáo, nhà thơ

Nguyễn Hữu Nghĩa

Nhà giáo, nhà thơ, lương y

Dương Chấn Hưng

Doanh nhân – Họa sĩ – Nhà nghiên cứu

Họa Sĩ Lê Thu Huyền

Nhà sưu tầm đồ xưa và hoạt động công tác cộng đồng

CEO Nguyễn Thanh Hải

Cử nhân ngành Công tác XH
Chuyên gia kỹ năng sống

NGUYỄN THỊ
BÍCH ĐÀO

Phụ trách Đối ngoại