CHẤP BÚT

CHẤP BÚT

Đam Books cung cấp dịch vụ viết hộ, hỗ trợ chấp bút văn bản, bản thảo, xây dựng bố cục, đề cương, biên tập sách, văn bản khác như:

 • Hồi ký
 • Tự truyện
 • Tạp san, kỷ yếu
 • Viết kịch bản tổ chức sự kiện: hội nghị, hội thảo, lễ hội, hội chợ triển lãm, cuộc thi, khai trương, khánh thành, lễ khởi công…
 • Đề cương đề tài nghiên cứu, đề tài sáng tạo,
 • Đề cương tiểu luận, đề cương tham luận, báo cáo…
 • Các văn bản, đơn thư..

CHẤP BÚT

Đam Books cung cấp dịch vụ viết hộ, hỗ trợ chấp bút văn bản, bản thảo, xây dựng bố cục, đề cương, biên tập sách, văn bản khác như:

 • Hồi ký
 • Tự truyện
 • Tạp san, kỷ yếu
 • Viết kịch bản tổ chức sự kiện: hội nghị, hội thảo, lễ hội, hội chợ triển lãm, cuộc thi, khai trương, khánh thành, lễ khởi công…
 • Đề cương đề tài nghiên cứu, đề tài sáng tạo,
 • Đề cương tiểu luận, đề cương tham luận, báo cáo…
 • Các văn bản, đơn thư..